Nabídka jezdeckých aktivit

Pokud si chcete vyzkoušet, jak se dívá na svět ze hřbetů koní právě tady v krásném Českém ráji, jsme tu pro vás.
V následujících řádcích si můžete vybrat program sobě na míru. Objednávku a rezervaci termínu pak lze udělat telefonicky 730 570 816 nebo e-mailem rancpodbrizami@email.cz. Ceny jezdeckých aktivit najdete v Ceníku.

Pro nejmenší

Jezdecké aktivity pro děti máme rozdělené podle věku dětí až do 8 mi let, abychom ježdění přizpůsobili aktuálnímu vývoji dětí. Dále již děti zařazujeme podle fyzických schopností a jezdeckých dovedností. Děti obvykle jezdí na anglických sedlech nebo na madlech. Při společné procházce s rodičem využíváme i sedla westernová.

Vodění dětí (od 3let)

Dětem již od 3 let v Kocourkově můžeme nabídnout projížďku na koni, a to buď na jízdárně nebo formou procházky do přírody. Děti mohou sedět na koni samotné a rodič (doprovod) je přidržuje ze země nebo si rodič (doprovod) sedne na koně za dítě a svezou se na koni společně. Koně vždy vede jezdecký instruktor. Procházky pro malé děti děláme 30 ti minutové, u pokročilejších nebo starších dětí pak mohou být i hodinové.

Děti od 5ti let je možné také zapsat do naší jezdecké přípravky

Jezdecké lekce na lonži (od 6ti let)

Dětem od 6 ti let kromě procházek na koni nabízíme možnost jezdeckých lekcí na madlech a později v sedle. Ježdění probíhá na lonži nebo na vodítku pod vedením jezdeckého instruktora. Děti si pomalu osvojí základní pohybové stereotypy pro ježdění, postupně s využitím cviků získávají stabilitu a připravujeme základy pro rovnovážný sed. Jezdecká lekce na madlech probíhá na jedné z jízdáren, trvá obvykle 30 minut a je možné na ni navázat procházkou do terénu.

Od 5ti let je také možné začít docházet do jezdecké přípravky.

Další jezdecké aktivity (od 8mi let)

Od 8 mi let je pak možné kromě výše uvedeného využívat jezdecké lekce na jízdárně i vyjížďky do terénu (viz nabídka Pro starší děti a dospěláky) s ohledem na aktuální jezdeckou úroveň dítěte.

Od 7mi let se děti mohou účastnit našich víkendových jezdeckých pobytů, od 8mi let jezdeckých táborů

Od 9ti let je pak možné začít docházet do našeho jezdeckého kroužku.

Pro dospěláky a starší děti (8+)

Dospělákům i dětem 8+ nabízíme možnost jezdeckých lekcí na jízdárně i vyjížďky do terénu s různou délkou a obtížností. Dřív, než začnete vybírat, co byste chtěli vyzkoušet, je dobré se zamyslet, jaké jsou vaše aktuální jezdecké zkušenosti a dovednosti. I když to možná vypadá lákavě, celodenní vyjížďka pro člověka, který nejezdí pravidelně, je spíš utrpením než příjemným zážitkem.

Aby se vám lépe z nabídky vybíralo, u každé aktivity uvádíme, pro které jezdecké úrovně je aktivita vhodná a úplně dole na stránce najdete orientační popis dovedností u jezdeckých úrovní.

Jezdecký výcvik na jízdárně

Na jízdárně nabízíme jezdecký výcvik od základů do úrovně ZZVJ. Výcvik je koncipovaný do jezdeckých lekcí, buď ve formě jednotlivých kondičních lekcí nebo jako série lekcí postupného výcviku. Podle toho si výcvik na jízdárně můžete objednávat formou samostatných lekcí nebo využít zvýhodněné permanentky a balíčky. Vždy se snažíme s klientem pojmenovat očekávání a cíle – kam chce jezdecky směřovat ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu a podle toho pak jezdecké lekce koncipujeme.

Jezdecké lekce na lonži

Pokud začínáte jezdit na koni, jsou lekce na lonži naprostým základem a pomohou urychlit počáteční fáze výcviku. Lonžer vede vašeho koně a vám to umožní se zcela soustředit na svůj sed. Na lonži si osvojíte základní jezdecké dovednosti a snadněji se sžijete s pohybem koně. Každá hodina na lonži vydá za několik hodin samostatného ježdění. Velmi rádi zařazujeme jízdu na lonži i v průběhu pokročilého výcviku, abychom s jezdcem mohli např. v klidu korigovat některé chybné návyky nebo procvičit nové dovednosti apod. Lekce na lonži trvá obvykle 30 minut a je možné na ni navázat procházkou do terénu nebo pokračovat výcvikem na jízdárně. Lekce jsou vhodné pro všechny jezdecké úrovně.

Jezdecké lekce na jízdárně

Jezdecké lekce na jízdárně probíhají na kruhové nebo obdélníkové jízdárně pod vedením cvičitele. U pokročilých jezdců můžeme lekce zaměřit konkrétním směrem (drezura, skokové základy, western). Případné zaměření jezdeckých lekcí domlouváme s jezdce po jeho úvodní jezdecké lekci u nás. Jezdecké lekce na jízdárně jsou obvykle hodinové a vhodné pro jezdecké úrovně od začátečníků po zkušené jezdce. 

Vyjížďky do terénu

Vyjížďky do terénu nabízíme v několika verzích podle doby trvání a vybrat si mohou opět jezdci všech jezdeckých úrovní – tedy nejezdci, začátečníci, pokročilí i zkušení jezdci. U nejezdců a v případě potřeby začátečníků se o bezpečí stará vodič, který vede koně ze země nebo - u pokročilejších začátečníků - z druhého koně. Tempo i trasu každé vyjížďky přizpůsobujeme zkušenostem jezdců v dané skupině.

Hodinové vyjížďky do terénu

Hodinové vyjížďky v okolí ranče jsou vhodné pro jezdce všech úrovní od nejezdců až po zkušené. Pro začínající jezdce mohou být první jezdeckou zkušeností a hezkým dobrodružstvím, pro pokročilé vítaným a užitečným zpestřením jezdeckého výcviku. Vždy jsou výborným nástrojem na zlepšování rovnováhy a jezdeckých dovedností.

Dvouhodinové vyjížďky do terénu

Dvouhodinové vyjížďky nám umožní vyjet dál od ranče a vyzkoušet nové terény. Lze je pojmout jako pohodový kochací výlet nebo kondiční trénink. Doporučujeme i jako skvělý relax na „vyčištění hlavy“ - ty dvě hodiny budete pouze vy a kůň a jako bonus krásná příroda. Dvouhodinovky jsou vhodné pro pokročilejší jezdce, kteří samostatně zvládají koně minimálně v kroku a klusu. 

Tříhodinové vyjížďky do terénu

Tříhodinové vyjížďky již mají charakter výletu. Putujeme po zákoutích Českého ráje, podnikáme návštěvy bližších hradů a zámků i zajímavých přírodních lokalit. Tříhodinovky doporučujeme zkušeným jezdcům a pokročilým jezdcům, kteří zvládají koně ve všech chodech. 

Celodenní vyjížďky

Celodenky jsou určené pouze zkušeným jezdcům a pokročilým jezdcům, kteří zvládají koně ve všech chodech. Cílem celodenních vyjížděk bývají atraktivní místa Českého ráje, hrady, zámky, rozhledny, skalní města a zajímavá údolí. Vyjíždíme kolem 9. hodiny (v zimě dříve, v létě později) a na cestách trávíme 6-7 hodin. Podle pokročilosti jezdců a obtížnosti terénu najedeme 25–50 km. Svačiny a pití si vozíme s sebou, pokud je příležitost, využíváme i možnost občerstvení cestou.

Čas od času vypisujeme celodenky Expediční – u těchto vyjížděk vyrážíme na neprozkoumaná území, což s sebou přináší určitá rizika a nejistoty (sjízdnost trasy, překážky, doba dojezdu apod.) a proto jsou zvlášť vhodné pro zkušené jezdce dobrodruhy.

Permanentky

Je možné zakoupit jezdeckou permanentku na 10 jezdeckých lekcí za zvýhodněnou cenu ve variantě pro začátečníka nebo pro pokročilého jezdce nebo speciální Startovní balíček. Platnost permanentky i balíčku je 6 měsíců.

Varianta permanentka pro začátečníka

Permanentka je určena začínajícím jezdcům a jezdcům, kteří teprve získávají jistotu při samostatném ježdění. Permanentka obsahuje 10 jezdeckých lekcí, které jsou koncipované jako kombinace jízdy na lonži či vodítku a samostatného ježdění. Permanentka obsahuje 10 lekcí v délce 60 minut každá.

Lekce lze čerpat na jízdárně nebo jako vyjížďky do terénu s vodičem. Lekce můžete sdílet s dalšími osobami (např. pozvat na vyjížďku kamarádku a hradit lekcí ze své permanentky).

Varianta permanentka pro pokročilé jezdce

Permanentka je určena pokročilým jezdcům, kteří zvládají samostatně vést koně v klusu. Permanentka obsahuje 10 lekcí v délce 60 minut každá.

Lekce pokročilý či zkušený jezdec lze čerpat jako jezdecké lekce na jízdárně i vyjížďky do terénu, vyjížďky lze spojovat do vícehodinových vyjížděk, lekce můžete sdílet s dalšími osobami (např. pozvat na vyjížďku kamarádku a hradit lekcí ze své permanentky).

Startovní balíček
 
Startovní balíček je připraven pro začátečníky, kteří mají zájem se seznámit se vším, co k ježdění patří, ale doporučujeme ho i jezdcům, kteří měli delší jezdeckou přestávku a je pravděpodobné, že některé věci pozapomněli.
Naučíte se (či zopakujete) zásady bezpečnosti při manipulaci s koňmi, přivedení koně, uvázání, vyčištění, nasedlání a nauzdění. Seznámíte se s výstrojí koně a jezdce. Následuje výuková hodina na jízdárně (cca 45 minut), v rámci které se naučíte nasednout na koně, seznámíte se se základy ježdění, správným sedem a rovnováhou na koni. Vyzkoušíte si ovládání koně v kroku a zdatnější i v klusu. Po ježdění bude následovat odstrojení koně, jeho vyčištění a odvedení do výběhu.
Startovní balíček trvá cca 90 minut.
 

Orientační popis dovedností u jezdeckých úrovní

Možná si nejste jisti, co myslíme nejezdcem, začátečníkem, pokročilým a zkušeným jezdcem? Koukněte na orientační popisy:

Nejezdec je pro nás člověk, který nejezdí vůbec nebo se občas sveze třeba na vodítku nebo na lonži.

Začátečník je pro nás člověk, který jezdí jen občas, jezdí na vodítku či lonži (klidně i ve cvalu) nebo řídí koně v kroku a klusu.

Pokročilý jezdec je u nás označení pro jezdce, který zvládá bez problémů jezdit v klusu lehkém i pracovním i v terénu, na jízdárně zvládne samostatně cválat, ovládá stehenní sed a dokáže překonávat kavalety či nízké překážky (50 cm).

Zkušený jezdec zvládá koně samostatně i v terénu ve všech chodech, nepřekvapí ho skoky 80 cm a zvládá jet na všech pozicích lotu.

Pokud si stále nejste jisti, co a jak vybrat, nebo chcete něco mimo naši nabídku, napište nebo zavolejte a zkusíme najít řešení. E-mail rancpodbrizami@email.cz.

 

© KOCOURKOV 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode